Are you OK with cookies?

We use small files called ‘cookies’ on brookhouseinquiry.org.uk. Some are essential to make the site work, some help us to understand how we can improve your experience, and some are set by third parties. You can choose to turn off the non-essential cookies. Which cookies are you happy for us to use?

Vietnamese

CUỘC ĐIỀU TRA BROOK HOUSE

Mục đích của cuộc điều tra Brook House là gì?

Chúng tôi hiện đang điều tra về việc ngược đãi người bị giam giữ tại Trung tâm Trục xuất Nhập cư Brook House (Brook House IRC) trong khoảng thời gian từ ngày 01 tháng 04 năm 2017 đến ngày 31 tháng 08 năm 2017. ‘Việc ngược đãi’ có nghĩa là đối xử trái với Điều 3 của Công ước Châu Âu về Nhân quyền.

Mục đích của cuộc điều tra này là tìm hiểu mức độ ngược đãi tại Brook House IRC trong khoảng thời gian nói trên như được nêu trong Các Điều khoản Tham chiếu. Cuộc điều tra sẽ làm rõ trách nhiệm đối với việc ngược đãi đó và xác định xem liệu các sai sót mang tính hệ thống có đóng góp vào việc này hay không. Thông qua việc thu thập bằng chứng và điều trần công khai, cuộc điều tra sẽ làm rõ trách nhiệm đối với các sự kiện tại Brook House IRC, và thông qua việc công bố các báo cáo, sẽ đưa ra các khuyến nghị để tất cả các tổ chức có liên quan có thể học các bài học từ những gì đã xảy ra.

Hestia

Một số người có thể tìm thấy bằng chứng cho một cuộc điều tra công cộng một kinh nghiệm khó khăn hoặc lo lắng về quá trình này.  Chúng tôi muốn hỗ trợ các nhân chứng thông qua quá trình đưa ra bằng chứng bất kể họ là ai. Cuộc điều tra đã mua các dịch vụ hỗ trợ nhân chứng chuyên nghiệp, độc lập và bí mật từ nhà cung cấp giàu kinh nghiệm Hestia.  Hestia có thể sắp xếp để cung cấp hỗ trợ trong một loạt các ngôn ngữ. Để truy cập hỗ trợ nhân chứng, vui lòng liên hệ với đường dây Hỗ trợ Hestia Freephone 08081640008 và để lại tin nhắn xác nhận tên và ngôn ngữ bạn muốn nhận hỗ trợ. Brook House Inquiry cũng đã sản xuất một tờ rơi với thông tin thêm về ý nghĩa của việc trở thành nhân chứng cho một cuộc điều tra công khai.  Nếu quý vị muốn có một bản sao tờ rơi này bằng một ngôn ngữ khác ngoài tiếng Anh, vui lòng gửi email enquiries@brookhouseinquiry.org.uk đặt ra ngôn ngữ mà bạn muốn nhận thông tin này.

Độc lập với chính phủ

Cuộc điều tra này là độc lập theo luật định nhằm điều tra các sự kiện tại Brook House IRC trong giai đoạn từ ngày 01 tháng 04 năm 2017 đến ngày 31 tháng 08 năm 2017.

  • Cuộc điều tra độc lập có nghĩa là cuộc điều tra không phải thuộc về chính phủ và không do một bộ của chính phủ điều hành;
  • Theo luật định có nghĩa là cuộc điều tra đã được chuyển đổi từ một cuộc điều tra đang diễn ra thành một cuộc điều tra theo Đạo luật về Truy vấn năm 2005 và có thẩm quyền buộc các nhân chứng đưa ra bằng chứng và cung cấp các tài liệu.

Liên lạc với chúng tôi bằng cách nào

Có phải quý vị đã bị giữ tại Brook House IRC trong giai đoạn từ ngày 01 tháng 04 năm 2017 đến ngày 31 tháng 08 năm 2017? Nếu vậy, chúng tôi muốn thông tin từ quý vị. Quý vị có thể liên hệ với chúng tôi bằng cách sử dụng Biểu mẫu Liên hệ của chúng tôi hoặc bằng một trong các phương pháp dưới đây:

Điện thoại: 0800 181 4363

Email: enquiries@brrokhouseinquiry.org.uk

Viết thư đến:  (MIỄN PHÍ BƯU ĐIỆN)

Freepost Brook House Inquiry

Tôi có phải liên lạc với quý vị bằng tiếng Anh không?

Nếu quý vị muốn giao tiếp bằng một ngôn ngữ khác tiếng Anh, vui lòng cho chúng tôi biết và chúng tôi có thể sắp xếp để nói chuyện với quý vị thông qua dịch vụ dịch thuật của chúng tôi.

Tôi muốn tham gia vào cuộc điều tra

Nếu quý vị đã có một luật sư đại diện cho quý vị, xin vui lòng nói chuyện với họ về việc trở thành một người tham gia chính. Nếu quý vị chưa có luật sư hoặc chưa liên hệ với chúng tôi, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi bằng một trong các phương pháp trên.

Tôi có thể tìm thêm thông tin ở đâu?

Thông tin thêm có thể được tìm thấy trên trang web của chúng tôi bao gồm về các ngày điều trần, thông tin về địa điểm của chúng tôi và tin tức về cuộc điều tra.

Các tổ chức hữu ích

Không may là chúng tôi không thể cung cấp trợ giúp hoặc tư vấn về nhập cư, việc này nằm ngoài giới hạn của cuộc điều tra này. Nếu quý vị cần bất kỳ hỗ trợ nào liên quan đến tình trạng nhập cư của quý vị hoặc có mối quan tâm về phúc lợi, xin vui lòng liên hệ với một trong các tổ chức dưới đây:

Hội chữ thập đỏ

Có thể cung cấp hỗ trợ phúc lợi khẩn cấp cho người tị nạn và người xin tị nạn, và nạn nhân của nạn buôn người

Bảo lãnh cho người bị giam giữ nhập cư – ĐT 020 7456 9750 (thứ Hai – thứ Năm 10:00 sáng – 12:00 trưa)

Cung cấp tư vấn pháp lý và đại diện cho người di cư bị giam giữ trong các trung tâm trục xuất và nhà tù.

Trợ giúp người di cư – Đường dây trợ giúp tị nạn miễn phí 0808 8010 503

Cung cấp lời khuyên và giúp đỡ cho người di cư.

Tư pháp y tế – ĐT 0207 561 7498

Cung cấp tư vấn và đánh giá y tế độc lập cho những người bị giam giữ nhập cư, và viết các báo cáo và thư pháp lý y tế nêu rõ về những quan ngại y tế đáng kể.

Nhóm phúc lợi người bị giữ tại Gatwick – ĐT 01293 657070

Cung cấp hỗ trợ và tình bạn cho những người bị giam giữ tại Gatwick IRC và gia đình của họ.

Thanh tra Nhà tù & Quản chế – ĐT trong nước 0845 010 7938 (dịch vụ trả lời điện thoại)

Điều tra độc lập các khiếu nại của những người trong tù hoặc bị giam giữ nhập cư

Tổ chức những người làm phúc – hoặc ĐT 116 123 miễn phí

Hỗ trợ lắng nghe miễn phí cho những người có nhu cầu

 

Để tải về bản PDF của biểu thông tin này, hãy nhấp vào đây

Languages