Tell us whether you accept cookies

We use cookies to collect information about how you use BROOKHOUSEINQUIRY.ORG.UK . We use this information to make the website work as well as possible and improve our digital services.

Polish

DOCHODZENIE W SPRAWIE BROOK HOUSE

Jaki cel ma dochodzenie w sprawie Brook House?

Przeprowadzamy dochodzenie w sprawie złego traktowania osób zatrzymanych w Ośrodku dla Imigrantów Brook House IRC w okresie od 1 kwietnia 2017 r. do 31 sierpnia 2017 r. Termin „złe traktowanie” dotyczy traktowania w sposób sprzeczny z artykułem 3 Europejskiej konwencji praw człowieka.

Celem dochodzenia jest ustalenie skali tego typu zachowania w powyższym ośrodku w okresie określonym w Załączniku. Ma ono pomóc ustalić osoby odpowiedzialne za taki stan rzeczy i czy przyczyniły się do nich błędy systemowe. W ramach dochodzenia zebrane zostaną dowody i przeprowadzone zostaną przesłuchania, które pomogą stwierdzić, kto jest odpowiedzialny za wydarzenia, jakie miały miejsce w ośrodku. Następnie opublikowany zostanie raport, w którym zawarte zostaną zalecenia, które pomogą wszystkim stosownym organizacjom wyciągnąć wnioski z wydarzeń, do których doszło.

Niezależność od władz rządowych

Dochodzenie, które ma zająć się wydarzeniami, jakie miały miejsce w ośrodku Brook House IRC w okresie od 1 kwietnia 2017 r. do 31 sierpnia 2017 r. ma charakter ustawowy i jest niezależne od władz rządowych.

  • Niezależność ta oznacza, że nie jest ono związane z rządem i nie prowadzi go organ rządowy.
  • Ustawowy charakter dochodzenia oznacza, że dotychczasowe dochodzenie nabrało charakteru dochodzenia zgodnego z Ustawą z 2005 r. o dochodzeniach i jako takie daje możliwość wzywania świadków do składania zeznań i przedstawiania dokumentów.

Jak można się z nami skontaktować?

Czy byli Państwo przetrzymywani w ośrodku Brook House IRC w okresie od 1 kwietnia 2017 r. do 31 sierpnia 2017 r.? Jeśli tak, czekamy na wiadomość od Państwa. Można się z nami skontaktować, korzystając z Formularza kontaktowego lub za pomocą jednego z poniższych sposobów:

Numer telefonu:        0800 181 4363

Adres e-mail:    enquiries@brookhouseinquiry.org.uk

Pisemnie:       Freepost BROOK HOUSE INQUIRY

Czy konieczny jest kontakt w języku angielskim?

Jeśli preferują Państwo komunikację w języku obcym, proszę nas o tym powiadomić, a zorganizujemy wsparcie tłumaczeniowe.

Chcę wziąć udział w dochodzeniu

Jeśli korzystają Państwo z pomocy adwokata, proszę z nim poruszyć kwestię występowania w roli ważnego uczestnika dochodzenia. Jeśli nie posiadają Państwo adwokata bądź jeszcze się z nami nie kontaktowali, prosimy o kontakt, korzystając z podanych wyżej metod.

Gdzie mogę znaleźć więcej informacji?

Więcej informacji znaleźć można w naszej witrynie internetowej, są to m.in. daty przesłuchań, informacje dotyczące naszej lokalizacji oraz wiadomości dot. dochodzenia.

Pomocne organizacje

Niestety nie możemy udzielić Państwu pomocy ani porad dotyczących kwestii imigracyjnych, które znajdują się poza obszarem działań związanych z niniejszym dochodzeniem. Aby uzyskać wsparcie odnośnie statusu imigracyjnego bądź problemów natury socjalnej, proszę skontaktować się z jedną z poniższych organizacji:

Czerwony Krzyż

Może zapewnić w trybie pilnym pomoc socjalną uchodźcom i osobom starającym się o azyl, a także ofiarom handlu ludźmi.

Bail for Immigration Detainees – numer tel. 020 7456 9750 (od poniedziałku do czwartku, godz. od 10.00 do 12.00)

Zapewnia porady i reprezentację prawną imigrantom zatrzymanym w ośrodku dla imigrantów i zakładach karnych.

Migrant Help – Darmowa infolinia dla osób ubiegających się o azyl: 0808 8010 503

Zapewnia porady i pomoc dla imigrantów.

Medical Justice – numer tel. 0207 561 7498

Oferuje niezależne porady medyczne i badania osobom zatrzymanym ze względu na status imigracyjny, pomaga w sporządzaniu sprawozdań medyczno-prawnych a także pism opisujących poważne problemy o charakterze medycznym.

Gatwick Detainees Welfare Group – numer tel. 01293 657070

Oferuje wsparcie i przyjazne nastawienie osobom zatrzymanym w ośrodku dla imigrantów Gatwick IRC oraz dla ich rodzin.

Prisons & Probation Ombudsman (ang. Rzecznik ds. zakładów karnych i służb kuratorskich) – numer telefonu – 0845 010 7938 (automatyczna sekretarka)

Niezależne dochodzenie w sprawie skarg osób zatrzymanych w zakładach karnych i ośrodkach dla imigrantów.

Samarytanie – numer tel. 116 123 – bezpłatny

Organizacja zapewniająca wsparcie w postaci wysłuchania historii osób potrzebujących pomocy.

 

 W celu pobrania powyższych informacji w wersji PDF prosimy kliknąć tutaj

 

 

Languages