Are you OK with cookies?

We use small files called ‘cookies’ on brookhouseinquiry.org.uk. Some are essential to make the site work, some help us to understand how we can improve your experience, and some are set by third parties. You can choose to turn off the non-essential cookies. Which cookies are you happy for us to use?

Persian

تحقیقات بروک هاوس

هدف از تحقیقات بروک هاوس چیست؟

                                                                           

در مورد بدرفتاری با بازداشت شدگان در بازداشتگاه مهاجرتی بروک هاوس بین تواریخ 1 آپریل 2017 و 31 آگوست 2017 تحقیقاتی در حین انجام است. مفهوم از ” بد رفتاری” رفتاری است که متناقض با مادهُ 3 کنوانسیون اروپا در مورد حقوق بشر انجام شده است، میباشد.

هدف از این تحقیقات کسب اطلاعات در مورد میزان بدرفتاری در بازداشتگاه مهاجرتی بروک هاوس در طی مدت زمان قید شده در شرایط مرجع است. این تحقیقات مسئولان این بدرفتاری و و این موضوع که این قصور سیستماتیک نقشی در آن داشته است را بررسی میکند. از طریق جمع آوری شواهد و جلسات عمومی, این تحقیقات اشخاص مسئول را در رابطه با وقایع اتفاق افتاده در بازداشتگاه مهاجرتی بروک هاوس بازجویی نموده و با نشر گزارشی, توصیه هایی برای درس گیری سازمانهای مربوطه از این وقایع خواهد نمود.

مستقل از دولت

این تحقیقات مستقل بوده و طبق قوانین مصوبه، وقایع در بازداشتگاه مهاجرتی بروک هاوس بین تواریخ 1 آپریل 2017 و 31 آگوست 2017 را بررسی میکنند.

*   مستقل بودن به این معنی است که از این تحقیقات زیر مجموعهُ دولت نبوده و بوسیلهُ ادارات دولتی رهبری نمیشوند،

* مطابق با قوانین مصوبه به این معنی است که این تحقیقات مطابق با قانون تحقیقات 2005، از یک بررسی به این تحقیقات مبدل شده و قادر به ملزوم کردن شهود به دادن شهادت و ارائهُ مدارک است.

چگونه با ما تماس حاصل کنید

آیا شما در بازداشتگاه مهاجرتی بروک هاوس بین تواریخ 1 آپریل 2017 و 31 آگوست 2017 بازداشت بودید؟ در اینصورت, ما میخواهیم گفته هایتان را بشنویم. با استفاده ازدرخواست نامهُ تماس ویا به شیوهُ ذیل با ما تماس حاصل کنید:

 تلفن: 0800 181 4363

                                                                                                                 

ایمیل: enquiries@brookhouseinquiry.org.uk

                                                                                                                                                 نامه: Freepost Brook House Inquiry

آیا باید با زبان انگلیسی با شما تماس بگیرم؟

اگر ترجیح میدهید با زبانی غیر از انگلیسی ارتباط برقرار کنید, لطفاٌ به ما بگویید و ما ترتیبات صحبت با شما را از طریق خدمات ترجمه ای خود خواهیم داد.

  فارسی – Farsi( Persian)

من میخواهم در این تحقیقات شرکت کنم

اگر وکیل انتخاب کرده اید, لطفاٌ با ایشان در مورد حضوربعنوان شرکت کنندهُ عمده صحبت کنید. اگر هنوز وکیل اختیار نکردید و یا با ما تماس نگرفته اید لطفاٌ با شیوه های فوق با ما تماس بگیرید.

چگونه میتوانم اطلاعات بیشتری کسب کنم؟

در وبگاه ما میتوانید اطلاعات بیشتردر مورد تاریخ جلسات, محل برگزاری و یا اطلاعات موجود در مورد این تحقیقات کسب کنید.

Hestia

ممکن است برای برخی از افراد شهادت دادن در یک تحقیقات عمومی تجربه دشواری باشد یا روند تحقیقات آنها را مضطرب  سازد.  ما می خواهیم در طی روند شهادت دادن صرف نظر از اینکه شهود چه کسانی هستند از آنها حمایت به عمل آوریم. تحقیقات برای ارائه خدمات حرفه ای ، مستقل و محرمانه پشتیبانی از شهود از خدمات هستیا یک ارائه کننده با تجربه خدمات بهره می برد.  هستیا می تواند تمهیدات فراهم آوری و پشتیبانی بسیاری از زبان ها را میسر سازد. جهت دستیابی به خدمات پشتیبانی از شهود لطفا” با شماره تلفن رایگان هستیا 08081640008 تماس بگیرید و در زمان پیغام گذاردن نام و زبانی را که مایل هستید برای شما فراهم آورده شود ،ذکر نمائید. تحقیقات بروک هاوس همچنین بروشوری حاوی اطلاعات بیشتر درباره اینکه شاهد بودن در یک تحقیقات عمومی به چه معناست، تهیه کرده است.  اگر مایل هستید  یک نسخه از آن را به زبانی غیر از انگلیسیدریافت کنید لطفا به این آدرس enquiries@brookhouseinquiry.org.uk ایمیل بزنیدو ذکر کنید مایل هستید این اطلاعات را به چه زبانی دریافت نمائید.

سازمانهای مفید

متاسفانه, ما نمیتوانیم در مورد مهاجرت کمک یا اطلاعاتی ارائه کنیم, زیرا این موارد بیرون از حیطهُ اختیارات این تحقیقات میباشند. اگر در مورد موقعیت مهاجرتی یا رفاه خود احتیاج به کمک دارید , لطفاٌ با یکی از سازمانهای ذیل تماس بگیرید:

صلیب سرخ

قادر به ارائهُ کمک های اضطراری به پناهندگان و پناهجویان , و قربانیان قاچاق انسانی میباشد

آزادی مشروط برای بازداشت شدگان مهاجر   – تلفن 9750 7456 020 ( دوشنبه – پنجشنبه 10 صبح – 12 ظهر )

ارائهُ مشورت و وکالت به مهاجرانی که در بازداشتگاه و زندان بازداشت هستند. 

کمک به مهاجران   – راهنمایی رایگان به پناهجویان 503 8010 0808

ارائهُ راهنمایی  و کمک به مهاجران.

عدالت در طبابت – تلفن   7498 561 0207

به مهاجران بازداشت شده ُ راهنمایی و ارزیابی بیطرفانه ارائه کرده, و گزارشهای طبی- حقوقی و نامه در خصوص موارد پزشکی مینویسند.

گروه رفاه بازداشت شدگان گتویک   – تلفن 657070 01293

حمایت و دوستی به مهاجران بازداشت شده در بازداشتگاه گتویک و خانواده های آنان ارائه میکنند.

ملاقات با مامور مستقل زندان و سازمان بازپروری   – تلفن نرخ محلی 7938 010 0845 ( منشی تلفنی)

بررسی بیطرفانهُ شکایات بازداشت شده گان در بازداشتگاه ها و زندان ها

ساماریتان  – یا تلفن رایگان به 123 116

کمک به گوش دادن به اشخاص نیازمند به درد دل

برای بارگزاری پی دی اف این اطلاعات لطفا اینجا را  کلیک کنیدٌ

Languages